Ochrona gleby to podstawa w pielęgnacji ogrodu. Gleba stanowi najważniejszy element, który zapewnia naszej roślinności odpowiednie warunki rozwoju. Chociaż wiele osób zdaje się o tym nie pamiętać, to właśnie gleba wymaga największej uwagi. Dlatego też postaramy się przybliżyć Wam metody zapobiegania erozji i degradacji gleby w ogrodzie.

I. Gleba jako fundament ogrodu
Gleba to element, któremu zwykle nie poświęca się wiele uwagi. Nie powinno być tak, gdyż stanowi podstawę dla całego ogrodu. Umożliwia rozwój roślin, kształtuje mikroklimat którego efekt dotyczy nawet atmosfery, wpływa na żywotność gleby i jej bioróżnorodność. Z tego względu warto zadbać o jej odpowiednią ochronę.

II. Zagrożenia dla gleby w ogrodzie
Gleba jest narażona na szereg zagrożeń, w tym na erozję. Czynniki takie jak intensywny wiatr, deszcz czy intensywna ulewa mogą powodować wymycie ziemi oraz przemieszczanie nasion i roślin wraz z nią. Ponadto w ogrodzie narażonej na intensywne ładowanie, przez duże ilości ludzi i zwierząt, gleba może ulec degradacji. Konsekwencją tego procesu jest spadek jakości gleby i pogorszenie warunków dla roślin.

III. Metody zapobiegania erozji gleby
Aby zapobiec erozji gleby, należy wziąć pod uwagę jej skłonność do wymywania. W przypadku stromych zboczy warto rozważyć następujące rozwiązania:
– Plantowanie traw i innych roślin z korzeniami, które zakotwiczą glebę, przeciwdziałając jej przemieszczaniu
– Budowanie nasypów ziemnych i utwardzanie powierzchni gleby, a także wykorzystanie siatki do zabezpieczenia powierzchni przed wtryskiwaniem wody
– Składowanie wody deszczowej w stawach, ocynkowanych zbiornikach lub pojeniach z tworzyw sztucznych, a następnie jej odprowadzanie do gleby przez rury drenarskie
– Utrzymywanie roślinność w otoczeniu domostw (działki) co również pomaga w ochronie i wzrostu jakości gleby

IV. Metody zapobiegania degradacji gleby
Aby zapobiec degradacji gleby, należy zadbać o wysoką jakość pierwotnej gleby i utrzymać ją w dobrym stanie. W tym celu warto:
– Unikać intensywnych prac działkowych oraz spacerów po terenach, gdzie gleba jest narażona na zniszczenie.
– Nie stosować nieuzasadnionych zabiegów, takich jak nawożenie chemiczne, które mogą zaszkodzić glebie
– Systematycznie nawadniać glebę i zadbać o jej ochronę przed szkodliwym działaniem owadów.
– Stosować uprawę roślin w systemie zmiennym, aby uniknąć nadmiernego wysysania z ziemi matek pokrzyw i innych roślin chwastowych.

V. Podsumowanie
Ochrona gleby w ogrodzie jest istotnym i trudnym zadaniem. Warto jednak poświęcić jej więcej czasu i uwagi, ponieważ stanowi ona podstawę naszego ogrodu. Dzięki zastosowaniu powyższych metod, będziemy w stanie utrzymać dobry stan gleby i zapewnić naszym roślinom wzrost w najlepszych warunkach.