Rośliny i zwierzęta to nieodłączna część każdego ogrodu. Jednak, jeśli chcemy stworzyć ogród, który przyciągnie i chroni miejscową florę i faunę, konieczne jest zapewnienie bioróżnorodności. Dzięki temu, lokalne gatunki roślin i zwierząt będą miały szansę na przetrwanie i rozwój. W tym artykule przedstawiamy kilka wskazówek, jak to zrobić.

1. Zasadź rośliny lokalne

Jednym z najważniejszych kroków w kierunku budowania bioróżnorodnego ogrodu jest zasadzenie roślin lokalnych. Te rośliny przystosowały się do miejscowego klimatu i gleby, dzięki czemu radzą sobie lepiej niż eksotyczne gatunki. Poza tym, zapewniają pożywienie dla lokalnych zwierząt. Przykłady roślin lokalnych to: dziki bez, leszczyna, malina, porzeczka, trawa mietlicowa.

2. Zbuduj miejscowe siedliska

Kolejnym krokiem jest zapewnienie miejscowych siedlisk dla zwierząt. Można to zrobić poprzez zbudowanie: stawów, sadzawek, nasadzeń krzewów, drzew i kwiatów, traw unieruchamiających. W ten sposób zapewniamy schronienie dla owadów, ptaków i innych zwierząt.

– stawy i sadzawki
– krzewy, drzewa i kwiaty
– trawy unieruchamiające

3. Zróżnicuj rośliny

Diversified planting enhances the attractiveness of the garden both for humans and animals. Proste zmiany w postaci zróżnicowania wysokości roślin i ich kolorów wzbogacą twój ogród i przyciągną wiele gatunków zwierząt. Rośliny z różnych wysokości zapewnią siedliska dla ptaków: krzewy i drzewa okazałe dla ptaków drapieżnych, a kwiaty i kwitnące krzewy dla pszczół i motyli.

4. Ogranicz stosowanie środków chemicznych

Środki chemiczne, takie jak pestycydy, herbicydy i nawozy, mają negatywny wpływ na środowisko i zwierzęta. Dlatego, w miarę możliwości, ograniczaj ich stosowanie. Zamiast tego, korzystaj z naturalnych metod kontroli szkodników, takich jak przyciąganie naturalnych drapieżników, rośliny zapachowe i naturalne środki zapobiegające chorobom roślin.

5. Stwórz habitaty dla zwierząt

Aby zachęcić lokalne gatunki zwierząt do odwiedzenia Twojego ogrodu, należy zapewnić im odpowiednie siedliska. Możesz zbudować karmniki dla ptaków i innych zwierząt, umieścić w ogrodzie gniazda dla owadów i ptaków, a także zapewnić wodę dla zwierząt. Dzięki temu, Twoje miejsce stanie się użycznym dla wielu zwierząt.