Kompetencje i zadania Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

Nadzory inwestorskie w zakresie terenów zieleni mają na celu ochronę drzewostanu na każdym etapie przeprowadzanych inwestycji budowlanych. Inspektor zajmuje się kontrolą zrealizowanych prac w kontekście ochrony występującej na terenie objętym robotami roślinności. Poza tym nadzór inwestorski realizuje zadania z zakresu ochrony drzew i systemów korzeniowych. Jest to szereg działań mających na celu ochronę szaty roślinnej i interesów inwestora z poszanowaniem dobra publicznego. Obowiązki Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni Inspektor pełni nadzór na każdym etapie inwestycji i weryfikuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz zasadami ochrony roślinności. Inspektor opracowuje ekspertyzy dotyczące stosowanych zabezpieczeń oraz materiału do nasadzeń, a także sposobów...

Czytaj więcej